Węgiel Kostka Polska

Węgiel kostka Polska

Specyfikacja:

  • Zawartość popiołu 3-8%
  • Zawartość siarki całkowitej –
  • Zawartość części lotnych –
  • Wartość opałowa 29-32 MJ/kg
  • Wymiar ziarna 63-200 mm
  • Zawartość podziarna < 10%
  • Zawartość nadziarna < 10%
  • Zawartość wilgoci całkowitej 3-10%